Residentiële lekdetectie

Deze eenheid werd specifiek ontworpen als stroomgebaseerd waterlekdetectiesysteem voor huizen of flats. De eenheid bewaakt de waterstroom die in het gebouw binnenkomt, slaat alarm en schakelt de watertoevoer uit als ongebruikelijke waterpatronen worden gedetecteerd, zodat de omvang van de schade tot een minimum wordt beperkt.

WLW

  • Detecteert kranen die open blijven staan, lekkende of gebarsten leidingen, defecte tankkleppen en een tuinslang die open blijft staan
  • Beperkt schade aan het gebouw en aan persoonlijke eigendommen ten gevolge van waterlekken
  • Volledig programmeerbaar volgens de vereisten van de gebruiker
  • Weergave in reële tijd van de actuele waterstroom in liter per minuut
  • Toont de actuele hoeveelheid water dat zonder onderbreking heeft gestroomd, m.a.w. constante stroom
  • Toont actueel watervolume dat zonder onderbreking werd gebruikt
  • Drukknop op het scherm om het water na een alarm weer in te schakelen
  • Handmatige override-schakelaar voor de uitschakelklep om het water in te schakelen als de klep defect raakt
  • Vakantiemodus, vermindert de alarminstellingen naar het minimum om een hogere beveiliging te verzekeren